2018 > 10

Ernst har efter 2 dagar av tjänstbarhetskontroll blivit godkänd och kan nu jobba som narkotikasökhund i Kriminalvården.