Seminarie - Hans Verbruggen
 

14 och 15 juli välkomnar vi Hans Verbruggen, figurant på ringsportsklubben Hoboken i Antwerpen (Belgien). Vi är väldigt glada att Hans har möjlighet att komma till oss ännu en gång och ser fram emot bra träning med nya tankar och idéer.
Under två heldagar i Åsa med både teori och praktisk träning får deltagare inblick i Hans träningsmetoder och oavsett om du är figurant, uppfödare eller tränar egen hund i bitarbete mot sport eller tjänst så borde du överväga detta tillfälle!
Hans pratar bland annat om inlärning, bitteknik, problemlösningar etc och alla deltagare/hundar oavsett nivå eller tidigare erfarenheter är välkomna.
Träningsmetoderna som följs på Hans klubb i Belgien där hundar tränas "från start till mål" enligt denna modell går att tillämpa oavsett vilken disciplin hunden tränas i. 

* 14 & 15 juli 2018 (1 av 10 platser kvar)
* Seminariet hålls på engelska
.
* Plats med/utan hund 800 sek per dag, 1600 sek för båda dagarna.
* Anmälan är bindande
* Mer info www.hansverbruggen.com

Förslag på boende:

Freadals gård (Husdjur välkomna)
Åsa Jutegård
Finas Torpgård B&B (Husdjur välkomna)

Best Western Hotell Halland (Husdjur välkomna)
Börs gård (Husdjur välkomna)

Fler boenden finns att finna på www.booking.com

 

Seminar - Hans Verbruggen:
 

14 and 15 of july we welcome Hans Verbruggen, helper at ringclub Hoboken in Antwerp (Belgium). We are very pleased that Hans has the opportunity to visit us again and look forward to a of good training full of new thoughts and ideas.
During 2 full days in Åsa with both theory and practical training, participants will be tought Hans methods and way of training and whether you're a helper, breeder or train your own dog for sport or service you should consider this opportunity!
Hans talk about learning new behaviour, biting technique, problemsolving etc. and all participants/dogs regardless of level or previous experience are welcome to attend.
The system followed in Hans club in Belgium where dogs are trained "from start to finish" with this model can be applied regardless of which discipline the dog is trained in.


* Seminar will be held in english.
* July 14 and 15 
* Participants from abroad will pay any international transaction bankingfee.
* Seminar with or without dog 800 sek per day (1600 sek for both)
* Sign up and payment is done same time
* More information www.hansverbruggen.com