Uppdatering avelsplaner Holland

Kiki löper och parning planeras i början av april.
Kiki van het Davidshof är en terv från ringlinjer men tränas främst i agility.

För mer info kontakta uppfödaren!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter